Studielån

Studiemedel administreras av staten och består dels av en lånedel (studielån), dels av en bidragsdel (studiebidrag). Administrerar detta gör CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Dess funktion är att ge studiemöjligheter till de som annars inte skulle ha råd.

Banklån som alternativ till studielån?

Här är några punkter som du bör tänka igenom om du funderar över denna frågeställning.

Källa: Nordea

Copyright © 2010 Ulf Sjöström